Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap

Tájékoztató

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket a 2014. évi 120. számú Magyar Közlönyben szeptember 4-én megjelent, Felügyelőséget érintő jogszabályi változásokról:

-        A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felügyelőség hatásköréből a vízvédelmi hatáskör átkerült a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok hatáskörébe.

-        Az Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet - 2014. szeptember 10.-i hatálybalépésével - a Felügyelőség hatáskörébe tartozó vízvédelmi rendelkezéseket magába foglaló jogszabályokat akként módosította, hogy a vízvédelmi feladatokat a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe utalta.

-        A fentiek alapján a Felügyelőség helyett 2014. szeptember 10-től a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el, mint vízvédelmi hatóság.

-        Mivel a jogszabályt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azon eljárásokban, amelyekben a Felügyelőség környezetvédelmi/vízvédelmi szakhatóságként járt el, be kell vonni szakhatóságként a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, mint vízvédelmi hatáskörrel rendelkező szakhatóságot. A Felügyelőség a jogszabály hatályba lépésével vízvédelmi szakkérdésben nem nyilatkozhat sem folyamatban lévő, sem 2014. szeptember 10. napját követően megindult ügyekben.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint vízvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket, beadványaikat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.) szíveskedjenek címezni.

További információk: http://vas.katasztrofavedelem.hu/