Kezdőlap Jogszabályok Egyéb környezetvédelmi jogszabályok
Egyéb környezetvédelmi jogszabályok


 

Törvények1995. évi LIII. törvény  A környezet védelmének általános szabályairól


2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairólKormányrendeletek106/1995. (IX. 8.) Korm. rendel a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről


93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról


83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről


2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról


311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz valóhozzáférésének rendjéről


314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról


93/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökről (LIFE) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 200. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről


78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról


90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának  rendjéről


324/2007. (XII.11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról


284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól


297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről


212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről


308/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítés rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról


481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

Miniszteri rendeletek

 


11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről


12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről 


7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 


33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól


4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 


18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 


28/2007. (VI.13.) EüM-KvVM eü. r. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról 


58/2012. (VI.25.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről


41/2013. (V.28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes szakmai, és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Módosítás dátuma: 2014. július 29. kedd, 14:30