Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap Információk Szakhatósági információk
Szakhatósági információk
Szakhatósági eljárások levegővédelmi követelményei

 

Azokban a más hatóságok által lefolytatásra kerülő engedélyezési eljárásokban, amelyekben a felügyelőség levegővédelmi szempontból szakhatóságként van megjelölve, igazolni kell, hogy a tervezett tevékenység eleget tesz a jogszabályokban foglalt levegővédelmi követelményeknek.

 

Amennyiben a tervezett tevékenységhez engedély-köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás vagy diffúz forrás kapcsolódik, úgy a források létesítésének engedélyezése a felügyelőség által kiadott szakhatósági állásfoglalás keretében történik. Az engedélyezési eljárás során a kérelmező műszaki és gazdasági dokumentációval igazolni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósított műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

 

Helyhez kötött légszennyező pontforrások szakhatósági eljárásban történő engedélyezése esetén a szakhatósági engedélyezésre benyújtott dokumentációnak a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. számú mellékletében foglaltakat kell tartalmaznia.

 

A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei

 

1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,

2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,

     

3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,

5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,

6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,

7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,

8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,

9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,

10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,

11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,

12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,

13. a hatásterület lehatárolása,

14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.


Helyhez kötött diffúz forrás létesítéséhez a szakhatósági dokumentációban a kérelmező műszaki és gazdasági dokumentációval igazolni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósított műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott

levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

 

Bűzzel járó tevékenység esetén a kérelmező a szakhatósági engedélyezésre beadott dokumentációban igazolni köteles, hogy az általa tervezett technológia megfelel az elérhető legjobb technikának és a tervezett tevékenység folytatása során lakosságot zavaró bűz nem fog jelentkezni.