Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap Információk Hatósági információk Földtani közeg védelme

Földtani közeg védelme


Földtani közeg védelmi ügyekben:

  • Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek jóváhagyása
  • Panaszügyek kivizsgálása
  • Nagy létszámú állattartó telepek ellenőrzése
  • Szakhatósági állásfoglalásokban (építési engedélyezési, bányászati, talajvédelemi eljárásokba) a földtani közeg védelmét érintő szakkérdések elbírálása
  • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok, valamint hatásvizsgálati eljárásokban a földtani közeg védelmének vizsgálata, s ehhez szükséges megfelelő műszaki tartalommal történő engedélyezés
  • Kármentesítési eljárások lefolytatása
  • Adatfeldolgozás


A földtani közeg a természeti környezet és tájhasználat alapvető eleme, így kiemelt jelentőségű, hogy az antropogén hatásokkal szemben megfelelő védelmet biztosítsunk. Ezen célból környezetvédelmi vonatkozású engedély (egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély, működési engedély) kizárólag a földtani közeg védelmének érvényesülése esetén adható. A földtani közeg elszennyeződésének megakadályozása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beruházások megfelelő műszaki védelemmel valósuljanak meg. A műszaki védelem kiépítését minden esetben ellenőrzötten kell megvalósítani, annak megfelelőségét igazolni kell, a hatályos jogszabályok, szabványok figyelembe vételével. Fontos a folyamatos ellenőrzés és monitoring megvalósítása, melyre az engedélyezési eljárások során előírást teszünk.


Hatóságunk az építési, illetve bányászati engedélyezési eljárás során szakhatóságként, illetve szakkérdésként vizsgálja a földtani közeg védelmét.


Amennyiben a tervezett tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében, és a tevékenység kapacitása meghaladja az abban szereplő küszöbértéket, Hatóságunk előzetes vizsgálat eljárásban vizsgálja a tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását, beleértve a földtani közeg védelmét is. Amennyiben a hatások jelentősek, abban az esetben a hatásvizsgálati eljárás során kerül sor annak elbírálására, hogy a tevékenység engedélyezhető-e. Hatóságunk a földtani közeg védelmét nem biztosító tevékenységre vonatkozó engedély kérelmet elutasítja.


Amennyiben a földtani közeg elszennyeződése korábbi tevékenységből adódóan már bekövetkezett, Hatóságunk kármentesítési eljárás keretében intézkedik a  földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítéséről, a szennyeződések mértékének feltárásáról, illetve a múltból visszamaradt környezeti károk mérsékléséről vagy felszámolásáról.

A kármentesítési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása magába foglalja az Országos Környezetvédelmi Információs rendszerben történő adatfeldolgozást és ellenőrzést (FAVI MIR-K, FAVI KÁRINFO).

Módosítás dátuma: 2015. szeptember 11. péntek, 11:28