Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap Információk Hatósági információk Természetvédelmi engedélyezés

Természetvédelmi engedélyezésA Főosztály természetvédelmi hatóságként az alábbi engedélyezési ügyekben jár el.

 

- Természeti területen gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése

(Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1)

bekezdés a) pont)

- Természeti területen gyep, nád és más vizinövényzet égetésének engedélyezése

(Tvt. 21. § (1) bekezdés b) pont)

- vegetációs időszakban történő fakitermelés végzésének engedélyezése

(Tvt. 33. (4) bekezdés

- Védett természeti területen kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

- Védett természeti területen a gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének, kaszálásának engedélyezése;

- Védett természeti területen a terület helyreállításának, jellegének, használatának megváltoztatásának engedélyezése;

- Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásának engedélyezése;

- Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának, telepítésének engedélyezése;

- Védett természeti területen nád és más vizinövényzet égetéséhez, irtásának, aratásának, gyep-és parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése;

- Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét - befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése;

- Védett természeti területen horgászat engedélyezése;

- Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny,

technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése;

- Védett természeti területen járművel történő közlekedés engedélyezése, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

(Tvt. 38.§ (1) bekezdés a.) – j.) pont)

- Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

(Tvt. 40. § (1) bekezdés)

- védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtésének engedélyezése;

- védett növényfaj egyedének birtokban tartásának, adásvételének, cseréjének, kertekbe,botanikus kertekbe történő telepítésének engedélyezése;

- védett növényfaj egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításának engedélyezése;

- védett növényfaj egyedének preparálásának engedélyezése;

- védett növényfaj egyedének betelepítésének, visszatelepítésének, termesztésbe vonásának engedélyezése;

- védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése;

- védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése;

- védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése

(Tvt. 42.§ (3) bekezdés a.) – h.) pont)

- védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatásának, kivágásának engedélyezése

(Tvt. 42.§ (5) bekezdés)

- védett állat állományának szabályozásának engedélyezése;

- védett állat egyedeinek gyűjtésének, befogásának, elejtésének, birtokban tartásának, idomításának engedélyezése;

- védett állat egyedeinek szaporításának engedélyezése;

- védett állat egyedének kikészítésének, preparálásának, a preparátumok birtokban tartásának engedélyezése;

- védett állat egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásának engedélyezése;

- védett állat hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése;

- védett állat állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése;

- védett állat egyede cseréjének, adásvételének engedélyezése;

- védett állat egyedének külföldre vitelének, onnan történő behozatalának, az országon való átszállításának engedélyezése;

- védett állat egyede visszatelepítésének, betelepítésének engedélyezése;

- védett állat kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése;

- védett állat egyede fészkének áttelepítésének engedélyezése;

- védett állat egyedének háziasításának engedélyezése

(Tvt. 43.§ (2) bekezdés a.) – m.) pont)

 - állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakításának, fenntartásának, üzemeltetésének engedélyezése.

(Tvt. 44.§ (1) bekezdés)

- barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés engedélyezése

(Tvt. 51.§ (3) bekezdés a.) pont)

- barlangi búvármerülés engedélyezése

(Tvt. 51.§ (3) bekezdés b.) pont)

- barlangban végzett műszaki beavatkozás (bejárat, barlangszakasz lezárása, műtárgy elhelyezése, azok felújítása, helyreállítása) engedélyezése

(Tvt. 51.§ (3) bekezdés c.) pont)

- barlangban történő filmforgatás engedélyezése

(Tvt. 51.§ (3) bekezdés d.) pont)

- a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának engedélyezése.

(az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 20.§ (3) bekezdés)

- a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a gyep feltörésének, felülvetésének, faültetvénnyé alakításának engedélyezése;

- a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a terület helyreállításának engedélyezése;

 - a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítésének, kivágásának engedélyezése, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágása;

 

 


 

- a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezésének, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése.

(Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.

(X. 8.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés)

- védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítésének engedélyezése (A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.

évi LV. törvény 31.§ (3) bekezdése)