Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Tisztelt Ügyfelek!
  

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a

Tisztelt Ügyfeleket, hogy a

jogszabályváltozások következtében a Felügyelőség hatásköréből

a Vízkészletjárulékkal kapcsolatos hatósági feladatok

a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

hatáskörébe tartoznak.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiekre tekintettel beadványaikat a

Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály címére

(9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.)
szíveskedjenek megküldeni.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos befizetési kötelezettségeiket a

„Vas MKI vízkészletjárulék Szombathely” elnevezésű
10047004-00283700-30006009 számlaszámra kell teljesíteni.

 További információ a

 http://vas.katasztrofavedelem.hu/vizkeszletjarulek-bevallashoz-szukseges-adatlapok

oldalon érhető el.
 


A módosult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról a 2014. december 15. napján hatályba lépett alábbi jogszabályok rendelkeznek:

  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
  • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet.

További információ a következő weboldalon érhető el: http://web.okir.hu/hu/

Az új OKIR rendszerbe az Általános Nyomtatványkitöltő programon (ÁNYK) keresztül benyújtható adatlapok és tájékoztatók az alábbi publikus felületről tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok

Az adatszolgáltatások az ÁNYK-n keresztül a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése elnevezésű elektronikus űrlap „MEGH lap” (meghatalmazás) benyújtása után teljesíthetők. 

Tájékoztató

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket a 2014. évi 120. számú Magyar Közlönyben szeptember 4-én megjelent, Felügyelőséget érintő jogszabályi változásokról:

-        A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felügyelőség hatásköréből a vízvédelmi hatáskör átkerült a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok hatáskörébe.

-        Az Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet - 2014. szeptember 10.-i hatálybalépésével - a Felügyelőség hatáskörébe tartozó vízvédelmi rendelkezéseket magába foglaló jogszabályokat akként módosította, hogy a vízvédelmi feladatokat a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe utalta.

-        A fentiek alapján a Felügyelőség helyett 2014. szeptember 10-től a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el, mint vízvédelmi hatóság.

-        Mivel a jogszabályt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azon eljárásokban, amelyekben a Felügyelőség környezetvédelmi/vízvédelmi szakhatóságként járt el, be kell vonni szakhatóságként a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, mint vízvédelmi hatáskörrel rendelkező szakhatóságot. A Felügyelőség a jogszabály hatályba lépésével vízvédelmi szakkérdésben nem nyilatkozhat sem folyamatban lévő, sem 2014. szeptember 10. napját követően megindult ügyekben.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint vízvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket, beadványaikat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.) szíveskedjenek címezni.

További információk: http://vas.katasztrofavedelem.hu/ 

Hulladékgazdálkodás - Felügyeleti díj tájékoztató

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A § (3) bekezdését  módosította 2014. február 15.-i hatállyal. Ennek megfelelően  a felügyeleti díjat 2014. évben az alábbiak szerint kell megfizetni 2014. február 28-ig:

  • hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000 forint,
  • a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 25 000 forint.
  • A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A felügyeleti díjat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

MÁK 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntessék fel „felügyeleti díj”. 


4. oldal / 6