Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  8/A §-a és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 21. függelék 3. pont 6.3.5. pontja alapján

2017. január 1. napjától

területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként

Zala megyei ügyek vonatkozásában a

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
rendelkezik illetékességgel.

Elérhetőségek:
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35.-39.
Telefon: 92/795-065


 

Szombathely városára vonatkozó Levegőminőségi terv részleges felülvizsgálata 2016. november (Új!)

Magyarország pályázatot nyújtott be levegőminőség védelem területre vonatkozóan, az Európai Unió által meghirdetett LIFE Integrált Projekt keretén belül. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a regionális vagy országos léptékű környezetvédelmi tervek, programok illetve stratégiák végrehajtásához, s elősegítse az ehhez szükséges fejlesztési források mobilizálását.

A levegővédelem területére vonatkozó projektben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata is jelezte részvételi szándékát. A sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő levegőminőségi terv megléte. A LIFE Integrált Projektben történő részvételhez a 2013. évben készített levegőminőségi tervben szükségessé vált módosításokat a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével elvégezte.

Szombathely városára vonatkozó levegőminőségi terv részleges felülvizsgálatának dokumentációja a Főosztályunk honlapjáról letölthető:

Szombathely város levegőterheltségi szintjének csökkentését szolgáló levegőminőségi terv részleges felülvizsgálata


 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 4. i. és 6. pontja alapján meghatározott vízügyi, vízvédelmi szempontú illetékességi területén kialakult, hatáskörét érintő

a rendkívüli vízszennyezési események és váratlan halpusztulások vonatkozásában bekövetkezett haváriaeseményeket

a  94/ 513-203  telefonszámon, illetve a

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen

tudják a nap 24 órájában jelezni.

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. §-a és 3. mellékletének 4. pontja alapján 2015. április 1. napjával a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szervezeti integráció következtében beolvadással megszűnt, általános jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet alapján 2015. április 1. napjától a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat jogutódként a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának illetékességi területe Vas és Zala megyékre terjed ki.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály címe, postacíme, telefonos elérhetősége, ügyfélfogadási rendje változatlan.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet alapján megfizetendő díjakat a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlaszámára kell befizetni.

 


3. oldal / 6